5 ویژگی محتوای عالی
خواندنی. هنگامی که محتوا ایجاد می کنید، هیچ چیز مهم تر از آسان کردن درک آن نیست، که عمدتا به خوانایی بودن محتوا بستگی دارد. …
درگیر کننده. …
استوار. …
قابل یافتن …
قابل ترجمه …
5 ویژگی = محتوای تاثیرگذار.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *