چه چیزی محتوای ‘عالی’ را با محتوای ‘خوب’ متفاوت می کند؟ خوب، کاملاً ساده، محتوای عالی محتوایی است که این مایل اضافی را طی می کند – برای مثال. محتوای اصلی ممکن است خوانده شود، محتوای خوب ممکن است عالی خوانده شود و به اشتراک گذاشته شود، اما محتوای عالی محتوایی است که خوانده شود، به اشتراک گذاشته شود و درباره آن صحبت شود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *